BBQ

Voor en door jongeren

in de Pastorale Zone Effata

Noteer zeker in jullie agenda

onze jaarlijkse BBQ!

dinsdag 27 augustus vanaf 16.00 u.


Inschrijven mogelijk via info@kommapunt.be

Voor deze activiteit vragen we een kleine bijdrage van €5