BBQ

Voor en door jongeren

in de Pastorale Zone Effata

Noteer zeker in jullie agenda

onze jaarlijkse BBQ!

dinsdag 27 augustus vanaf 16.00 u.